top of page

מי מת?

כאשר אדם מתמודד עם מוות, הוא מתמודד עם החיים. במקומות האלה לפעמים חלק מההתמודדות היא גם עם אובדן של אדם אהוב. פה יש משהו שאולי גם מערפל את היכולת להתבונן באופן ישיר על המוות ועל החיים. במקטע הזה באתר אני מביאה כמה ספרים המתמודדים עם החיים ועם המוות, כל אחד בדרכו. אלו ספרים שבתקופות חיים שונות סייעו לי להבין את עצמי טוב יותר, לחיות עם עצמי קצת טוב יותר.

מי מת? ספרו של סטפן לוין

כאשר אדם מת, מי בעצם מת? מה נשאר? המוכנות להתמודד עם השאלות האלה, המגע הקרוב עם המוות, ועם האפשרות שאני אמות, מאפשרת לחיות.

השאלה מעמתת את הקורא עם השאלה ההופכית: מי חי? מי אני?

האם אני הגוף שלי, הרגשות שלי, המחשבות שלי - או משהו המכיל הכל ויחד עם זאת יותר גדול מכל מרכיביו?

"סטפן לוין הוא משורר. הוא מתרגל מדיטציה בודהיסטית, ובשיתוף פעולה עם אנדריאה, אשתו, הוא משרת בנאמנות אנשים שעומדים אל מול פני המוות. בספר זה הוא משלב את כל תחומי התמחותו, ומצליח להגיע, לעתים, לרמה של קלאסיקה אמיתית. אני מכבד את הניסיון הזה ומזמין אתכם לקחת חלק במתת המופלאה הזאת." ראם דאס, בהקדמה לספר.

הוצאת פראג

bottom of page