top of page

מי מת? המוות כמורה לחיים | סטפן לוין

כאשר אדם מת, מי בעצם מת? מה נשאר? המוכנות להתמודד עם השאלות האלה, המגע הקרוב עם המוות, ועם האפשרות שאני אמות, מאפשרת לחיות.

השאלה מעמתת את הקורא עם השאלה ההופכית: מי חי? מי אני?

האם אני הגוף שלי, הרגשות שלי, המחשבות שלי - או משהו המכיל הכל ויחד עם זאת יותר גדול מכל מרכיביו?

"סטפן לוין הוא משורר. הוא מתרגל מדיטציה בודהיסטית, ובשיתוף פעולה עם אנדריאה, אשתו, הוא משרת בנאמנות אנשים שעומדים אל מול פני המוות. בספר זה הוא משלב את כל תחומי התמחותו, ומצליח להגיע, לעתים, לרמה של קלאסיקה אמיתית. אני מכבד את הניסיון הזה ומזמין אתכם לקחת חלק במתת המופלאה הזאת." ראם דאס, בהקדמה לספר

 

הוצאת פראג

bottom of page