top of page

אלמנות ארוכת טווח כפי שבאה לידי ביטוי בקבוצה מקוונת

Open Windows to Widows:
Long-Term Widowhood as Expressed and Manifested in an Online Group

המחקר היה חלק מלימודי לתואר שני בהנחיית קבוצות בשילוב אומנויות, בשלוחה הישראלית של אוניברסיטת לסלי. המחקר היה מבחינתי חוויה מטלטלת, תהליך שנמשך שנתיים, בהן הרגשתי שאני מסתובבת עם כמאתיים אלמנות על הכתף.

מטרת המחקר הייתה לגלות מהי החוויה של אלמנות צה"ל אשר השתתפו בקבוצה מקוונת. המחקר ביקש לזהות את התמות המרכזיות אשר הובאו על ידי הנשים לפורום ביחס לחייהן וביחס לחוויית השתתפותן בקבוצה המקוונת. מעבר לכך, שאיפתי הייתה גם למצוא משמעות מעבר לתמות, מעבר להתנסות, מעבר לסיפור. המחקר, בקונטקסט של קבוצה מקוונת, סייע, במהלך מסע החיפושים, לחשוף תהליכים ותופעות קבוצתיות, המוכרים מהעולם של מפגשי פנים אל פנים בקבוצות. המחקר בוצע כחלק מלימודי לתואר שני באונברסיטת לסלי, בשלוחה הישראלית (לימודי הנחיית קבוצות בשילוב אמנויות). התזה נכתבה ב 2007, לפני עידן ההסתערות על הפייסבוק, לפני עידן מהפכות הפייסבוק והטוויטר. אולי האתר שלנו, של אלמנות צה"ל, היה קדימון, היווה תשתית למהפכת האינטרנט הראשונה.

המחקר כולו נמצא בקובץ ה PDF --->

bottom of page